Vill du göra en kundundersökning?

Du vet väl att vi kan hjälpa dig med att göra en enkätundersökning av t ex kundnöjdhet eller utvärdering av ett projekt? Du förser oss med max 8 frågor, utifrån dessa skapas en digital enkät som du kan lägga på hemsida eller maila ut till dina kunder. Du kan löpande få rapport eller en slutrapport när giltighetstiden gått ut?

Pris 2500 kr exkl moms.
Vill du hellre att vi gör hela arbetet? Frågor, analys, rapport är priset det dubbla. Det kan det vara värt för att få veta vad dina kunder tycker.

Pernilla

Leave a Reply