Vill du få praktisk rådgivning om TripAdvisor och Google Places?

Vill du lära dig hur du använder TripAdvisor och Google Places? Anmäl dig till en halvdags workshop till stua@stua.se senast IDAG!!

Läs mer om upplägg, tid och plats här

Leave a Reply