Valet närmar sig!

Med ett par dagar kvar till valet den 19 september så tycker jag att en fråga har lyst med sin frånvaro igen. Turismen… Det är väldigt tyst från politiskt håll VAD man vill göra och HUR politikerna ser på turismen, tycker jag. Nu senast i Dagens Industri den 13 september hänvisades till en rapport från TUI (Turismens utredningsinstitut) där man antar att 60 000 NYA jobb kan skapas inom besöksnäringen fram till 2020. Hur många nya jobb kommer kommunerna och fordonsindustrin att bidra med kommande 10?

Det är för tyst, aktiviteten är för låg och jag vill att du som gillar turism ställer dina politiker mot väggen.. Kräv besked: Vad gör de för att stödja, utveckla och hjälpa turismen?

Ola

Leave a Reply