Uppgång för restaurangförsäljningen i juni i Sverige

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 2,9 procent under juni jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för trafiknära restauranger, som ökade med 11,5 procent.

Utfallet för juni visar på väldigt olika försäljningsvolymer för de olika restaurangkategorierna. Trafiknära restauranger (+11,5 %) och personalrestauranger (+11,4 %) gick starkt, medan nöjesrestauranger (-2,9 %) och snabbmatsrestauranger (-0,7 %) hade en negativ utveckling.

Den största kategorin, lunch- och kvällsrestauranger, har hittills i år ökat försäljningsvolymen med 5,4 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 4,0 procent i juni, jämfört med samma månad förra året.

Visita menar att en förklaring till att det säljs allt mer kan vara att branschen kunnat pressa priserna när momsen på restaurangmat är densamma som i livsmedelsbutik. Prisutvecklingen är klart lägre än förväntat och då har också fler råd med restaurangbesök, enligt Eva Östling, vd på Visita.

Optimismen bland restaurangföretagen är oförändrat hög. En klar majoritet av restaurangföretagen tror på ökad efterfrågan på deras tjänster på tre månaders sikt, visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för juli 2014.

Läs mer på SCB:s hemsida

Leave a Reply