Mat dryck

Sörmländsk mat på bordet

För nya samarbetsformer mellan aktörer i livsmedelskedjan

KUND: Projektet finansieras till 90% av Jordbruksverket, 10 % privata medel från deltagande företag.
EU

Projektet kommer starta en lokal sälj- och distributionsorganisation för sörmländska livsmedelsprodukter. Projektet kommer etablera nya samarbetsformer bland aktörer inom livsmedelskedjan med syfte att skapa affärsnätverk för att aktörerna gemensamt ska kunna arbeta med försäljning, distribution samt även produktionsutveckling.

Målsättningen med affärsnätverket är att öka kännedom och kunskap om producenter, förädlare, hotell, restauranger, kommuner, livsmedelshandeln och grossister i Sörmland samt möjlighet att skapa fler affärer sinsemellan. Genom att öka antalet affärer möjliggör det en ökad produktion och omsättning i de sörmländska matföretagen. Samarbeten mellan aktörerna skapar också en möjlighet till samordningsvinster vad gäller både distribution och försäljning.

En ökad omsättning ger förutsättningar för att företagen ska kunna anställa fler och att fler företag startas inom livsmedelsindustrin. Integrationsaktiviteter kommer finnas med som en grön tråd i hela arbetet vad gäller etablering av nya företag och anställningar.

Efter projektets slut är målet att sälj- och distributionsorganisationen ska vara etablerad på den sörmländska marknaden och drivas som en självgående organisation. Aktiviteterna som genomförs inom ramen för projektet syftar till att säkerställa ett uthålligt arbetssätt och långsiktiga affärsrelationer.

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta

Torbjörn Kock på 0155-22 27 76