Skavsta Access

Skapa en samarbetsmodell med syfte att bidra till ett utökat antal flyglinjer, flygbolag, utländska flygplatssamarbeten samt ökad tillströmning av utländska besökare till regionen.

KUND: Stockholm Skavsta Flygplats, Flens kommun, Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland.

En viktig resurs i Sörmland är Stockholm Skavsta Flygplats. En fördubbling av besöksnäringen kan ske bland annat genom att antalet flyglinjer, antalet inresande till Stockholm Skavsta Flygplats och antal besökare som stannar i regionen ökar. Arbetet med att bygga upp samarbetsmodellen Skavsta Access är därför av största vikt. Arbetet ger bland annat effekter genom ett gemensamt arbete med Stockholm Skavsta Flygplats med route development, för att locka nya flygbolag och presumtiva partners till regionen.

Vill du veta mer eller vill delta som partner i Skavsta Access?

Ring Ola på 0155-22 27 74