Robotisering och automatisering i besöksnäringen

KUND:Projektet finansieras till 70% av Tillväxtverket, 30 % av deltagande aktörer.

Tillsammans med bland annat Region Sörmland, Region Västmanland, Parks and resorts och Aros Congress Center kommer projektet att jobba med att undersöka hur robotisering inkl. AR och VR och automatisering kan bidra till en hållbar utveckling för företag i besöksnäringen.

Genom ett förändrat arbetsinnehåll och arbetssätt kan nya roller och ny arbetsorganisation stärka upplevelser och öka konkurrenskraften.

Projektet är ett av tre pilotprojekt i Visit The Future.

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta

Ola Lindgren Nilsson på 0155-22 27 74