Robotisering och automatisering i besöksnäringen

KUND:Projektet finansieras till 70% av Tillväxtverket, 30 % av deltagande aktörer.

Tillsammans med bland annat Region Sörmland, Region Västmanland, Gröna Lund, Rocklunda och Parken Zoo jobbar projektet med att undersöka hur robotisering och automatisering kan bidra till en hållbar utveckling för företag i besöksnäringen, skapa effektivisering och upplevelser.

Genom ett förändrat arbetsinnehåll och arbetssätt kan nya roller och ny arbetsorganisation stärka upplevelser och öka konkurrenskraften.

Projektet är ett av tre pilotprojekt i Visit The Future.

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta

Ola Lindgren Nilsson på 0155-22 27 74