Ledarskap i besöksnäringen i en digital värld

KUND:Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Sörmland.

”Ledarskap i besöksnäringen i en digital värld” handlar om att under ett år hjälpa er som ledare i mindre företag på landsbygden inom besöksnäringen att arbeta med och utveckla din och företagets förmåga att arbeta med dessa digitala verktyg.
Fokus kommer ligga på den som dagligen leder verksamheten och hur digitala verktyg kan underlätta i det dagliga arbetet.

Projektet ska stärka småföretag där digitalisering blir en mer integrerad del av företagens affärsstrategier och riskhantering. De ges bättre förutsättningar att utveckla en strategi som genomsyras av digitalisering för ökad affärsnytta och konkurrenskraft.