Digitalisering

Digital destinationsutveckling

Att digitalisera besöksnäringen

KUND: Projektet finansieras till 50% av det regionala turismuppdraget och till 50% av europeiska regionala utvecklingsfonden för Östra Mellansverige.
EU

Målet med satsningen är att öka besöksnäringens försäljning mot internationella marknader genom att använda digitala tjänster för att få bättre kunskap och följa upp kundernas behov.

Tillsammans med de deltagande företagen i projektet bestäms formerna för utvecklingen, dock med ett tydligt mål på ökad försäljning genom digitalisering, internationalisering och att arbeta i ett destinationssammanhang. Företagen ska kunna växa internationellt genom att projektet ger verktyg och rådgivning som leder dem på rätt väg mot en snabbare, enklare utlandssatsning genom digitalisering.