Restaurang

Culinary Attractions

För fler säljbara mat-, dryck-, och måltidsupplevelser till utländska besökare på en storstadsnära landsbygd.

KUND: Projektet finansieras till 70% av Jordbruksverket, 30 % privata medel (Sörmlands Sparbank, deltagande företag, STUA)
EU

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla säljbara mat-, dryck-, och måltidsupplevelser till utländska besökare för att skapa en attraktiv storstadsnära landsbygd, öka antalet arbetstillfällen samt utveckla och skapa nya samarbetsformer.

Projektet kommer delas in i fem olika block för deltagande företag att ta del av: Kunskap, Paketering och prissättning, Kommunikation, Produkttest och Bokningsbarhet. Företagen ska kunna växa internationellt genom att projektet ger verktyg och rådgivning som leder dem på rätt väg mot en snabbare, enklare utlandssatsning genom digitalisering.

Vill du veta mer eller vill delta i Culinary Attractions?

Ring Torbjörn på 0155222776