Outdoor

City Country Combo

För fler paketerade vandringsupplevelser till internationella besökare på en storstadsnära landsbygd.

KUND: Projektet finansieras till 90% av Länsstyrelsens Södermanland/Europeiska Jordbrukfonden, 10 % privata medel (deltagande företag, STUA)
EU

Projektet ska ta tillvara vandringsleden som redan finns i Sörmland och tillgängliggöra den för fler, med fokus på den internationella besökaren och därmed bredda affärsmöjligheterna för företag på landsbygden.

Det varierande och attraktiva landskapet, det storstadsnära läget, den goda infrastrukturen och de redan befintliga vandringslederna, såsom Sörmlandsleden, ska utvecklas till paketerade produkter för att förbättra möjligheterna till turism för internationella besökare.

Paketerad vandring för internationella besökare ska göras i samverkan där projektet ska inventera lämpliga leder och erbjuder kunskap om hur produkten ska utformas för att bli framgångsrik.

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta

Monica Peña Calderon på 0155-22 27 75