Besöksnäringen i översiktsplaneringen

En turistisk översiktsplan underlättar och effektiviserar tillståndsprövningar för kommuner inom besöksnäringen

KUND: Flens kommun.

Besöksnäringen har en stor betydelse för kommunernas utveckling och går hand i hand med samhällsplaneringen. Det är därför viktigt att lyfta fram frågor inom besöksnäringen så att de kan behandlas och bedömas tillsammans med andra intressen i översiktsplaneringen. Genom att kommunen integrerar besöksnäringen i översiktsplanen utreds allt från behov och förutsättningar till möjligheter och lokalisering av utvecklingsområden inom besöksnäringen. Detta skapar ett helhetsperspektiv som effektiviserar framtida tillståndsprövningar och inte minst vägleder och underlättar för besöksnäringens utveckling.

Läs mer i informationsfoldern här.

Hur skulle en turistisk översiktsplan bidra till din kommuns utveckling?

Ring till Ola på 0155-22 27 74