Uppdrag

Vi leder och driver

Vårt fokus är internationell- och nationell destinations-, affärs- och marknadsutveckling. Nedan kan du läsa mer om några av de uppdrag vi genomfört och som vi i flera fall fortfarande arbetar med. Vill ni veta mer om våra uppdrag är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Vårt fokus är internationell & nationell destinations-, affärs- och marknadsutveckling. Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss