Två miljoner från EU för utveckling av internationell besöksnäring i Sörmland

Regionförbundet Sörmland har tagit initiativ till och skrivit en ansökan till ett utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Sörmland. Denna ansökan har nu resulterat i att Sörmland får drygt två miljoner kronor från EU:s regionala strukturfonder. Projektet har en total budget på drygt fyra miljoner, under två års tid och startar den 1 november 2010.

Projektet Open doors – internationell affärsutveckling för regional konkurrenskraft, går ut på att utveckla mottagandet av besökare från andra länder i Sörmland. Företag inom besöksnäringen är projektets huvudsakliga målgrupp. Dessa kommer genom projektet att utveckla intressanta erbjudanden och paket för att komma upp till en hög internationell standard.

– Sörmland kommer därmed att utvecklas som en mer intressant och konkurrenskraftig destination ur en internationell synvinkel. En stor del av de internationella besökarna i Sörmland kommer via Skavsta flygplats, vilket också är ett av företagen i projektet, förklarar Catharina Frändberg som är ansvarig för näringslivsutveckling på Regionförbundet Sörmland som är projektägare.

Någon motsvarande satsning har inte genomförts i Sörmland tidigare. Projektet kommer därför att identifiera och arbeta mot ett par specifika marknader. Vilka dessa blir kommer att beslutas om i projektets början.

– Detta är ett sätt för Sörmland att arbeta aktivt med en av de näringar som växer allra mest i landet. Utöver de företag som är deltagare i projektet kommer en rad andra delar i samhället att få fördelar. Handel, restauranger, transportsektorn och kommunerna får alla del av de framgångar som ett ökat antal besökare från andra länder innebär, säger Ola Nilsson, verkställande direktör för Sörmlands turismutveckling AB.

I förlängningen innebär det att fler arbetstillfällen och nya företag skapas. En ovanligt stor andel av arbetstillfällena kan komma att besättas av personer med utländsk bakgrund samt ungdomar och kvinnor.

Projektet bedrivs inom Sörmland men samarbeten med grannlänen är en självklarhet.

Open doors – internationell affärsutveckling för regional konkurrenskraft är baserat utifrån en förstudie som genomfördes av de fem länen Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland för ett år sedan.

Till detta har flera års erfarenheter kommit till för att skapa ett praktiskt inriktat utvecklingsprojekt där resultat och nyttan för näringslivet har satts främst.

För mer information, kontakta Catharina Frändberg, Näringslivsansvarig, Regionförbundet Sörmland, 070 – 234 59 36

2 Comments

  • Henrik Wester skriver:

    Heja, heja!

    Det var roliga nyheter -ett viktigt steg i er fortsatta utveckling. Bra att vår gemensamma förstudie ger en grund till fortsatta strategiska insatser. Ser fram emot att matcha den ökande konkurrensen från er 😉

  • Tack! Ja, det var ett välkommet besked. Nu får ni det tufft! Men samarbete är ändå viktigast och vi ser väl inga gränser?

Leave a Reply