Turistföretag i Sörmland och Västmanland är med och skapar ett världsunikt kvalitets- och hållbarhetssystem

Växa är stort, växa rätt är större. Turismen ska fördubblas till 2020, men den måste växa på rätt sätt. Nu pågår det ett nationellt pilotprojekt som ska visa hela den svenska besöksnäringen vägen mot hållbarhet. Arbetet leds av Västsvenska Turistrådet och Västmanland tillsammans med Sörmland är en av tre utvalda partnerregioner som deltar i det banbrytande arbetet.

Under sommaren sker det första skarpa testet av systemet hos utvalda turistföretag för att kunna finslipa systemet inför den nationella lanseringen 2015. 21 turistföretag i Sörmland och Västmanland har anmält sig och får nu den unika möjligheten att testa verksamheten och ta del av internationell kompetens. Därmed kan regionens behov och önskemål tas tillvara i utvecklingen och regionen får ett stort försprång i utvecklingen av en hållbart växande besöksnäring.

Vi skapar ett system som är branschöverskridande. Det kommer alltså att fungera för alla typer av företag inom besöksnäringen, oavsett om det är ett hotell eller ett litet aktivitetsbolag på landsbygden. Detta är det första systemet i världen som integrerar kvalitet och hållbarhet. Genom att delta i systemet får företag hjälp med affärsutveckling och rådgivning inom kvalitet och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

För företagen innebär systemet en KUR:

K = Kategorisering. För att få nöjda kunder är det viktigt att skapa rätt förväntningar och locka rätt målgrupp. Genom kategoriseringen talar man om vad företaget är.

U = Utvärdering. Företaget bedöms av en professionell rådgivare varje år. Genom utvärderingen talar man om vilken kvalitetsnivå företaget håller.

R = Rådgivning. Bedömningen leder till en rapport med ett omdöme och förslag på förbättringar. Det ger företaget ett stöd i fortsatt utveckling mot högre kvalitet och bättre hållbarhet.

Sörmländska och Västmanländska företag är först

Först ut att bli testade är företag inom kategorierna småskaligt boende och upplevelser.

– Bland de västmanländska och sörmländska företag som är med i år finns en stor spridning av företag från städer och landsbygd, från enskilda firmor till aktiebolag. Gemensamt för dem alla är att de är framåtsträvande och tror på att systemet kommer leda till utveckling, bättre hållbarhet och ökad lönsamhet, berättar Åsa Stanaway, Regional projektledare vid Västmanlands Kommuner och Landsting. “Totalt kan vi testa 27 företag i år. 21 är redan anmälda så det finns sex platser kvar. Vi räknar med att de sista platserna fylls upp inom ett par veckor, intresset är stort och flera intresseanmälningar har kommit in som vi håller på att följa upp”, fortsätter Åsa Stanaway.

Internationella förebilder
Arbetet bakom kulisserna har varit intensivt och ambitiöst. På nationell nivå har man ägnat mycket tid och kraft på att lära av de bästa, hitta inspiration och använda sig av världens bästa kompetens. Visit Scotland, Green Tourism Business Scheme och Nya Zeeländska QualMark är några av dem som bidragit i processen.

Märkningen ska kunna fungera parallellt med annan kvalitetsmärkning. En 5-gradig skala från ”acceptabel” till ”världsklass” ska stimulera förtagen till ett ständigt förbättringsarbete. Målet är att bygga världens bästa kvalitets- och hållbarhetssystem!
Mer information och kontakt:

Information om satsningen i Sörmland och Västmanland: http://stuabloggen.wordpress.com/2012/03/29/snart-ser-ni-mer-av-projektet-hallbar-besoksnaring/

Information om den nationella satsningen: www.vastsverige.com/sv/vastsvenska-turistradet/artiklar/Hallbar-besoksnaring/

Regional projektledare: Åsa Stanaway, asa.stanaway@vkl.se / 021-39 79 50.

Sörmlands och Västmanlands representant i den nationella styrgruppen: Henrik Wester, henrik.wester@vkl.se / 021-39 79 59.

Nationell kontakt: Christian Åberg, christian.aberg@vastsverige.com / 0705-43 20 17

Leave a Reply