Turister stod för 13% av totala omsättningen i handeln

Svensk Handel vill fortsätta att utveckla shoppingturismen, som vuxit med över 200 procent på 15 år. Förra året gjorde svenska och utländska turister av med 80 miljarder kronor i den svenska handeln och stod därmed för 13 procent av den totala handelns omsättning. För första gången spenderade också utländska turister mer pengar i Sverige än vad svenska turister spenderade utomlands. (Svensk handel)

Leave a Reply