Turismen fortsätter att skapa nya jobb och högre exportintäkter

Omsättningen ökade med 3,2 procent till nästan 255 miljarder kronor under 2010. Exportvärdet, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 1,7 procent under 2010 och har ökat med 115 procent sedan 2000.

Turismen är också personalintensiv. Under de senaste tio åren har sektorn bidragit med nästan 31 300 nya jobb, vilket motsvarar en ökning med cirka 24 procent. Det kan jämföras med den totala sysselsättningen i Sverige som har ökat med cirka fem procent under motsvarande period. Under 2010 sysselsattes drygt 162 000 personer som ett resultat av turismen.

För ett exportberoende land som Sverige har turismens export (utländska besökares konsumtion i Sverige) fått en allt större betydelse. Mellan 2000-2010 har turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export av varor och tjänster ökat från 3,9 till 5,3 procent. Under 2010 var turismens exportvärde drygt 50 procent högre än järn- och stålexporten och mer än dubbelt så hög som värdet av den svenska personbilsexporten.

Källa: Travel Report

Leave a Reply