Styrelse & Aktieägare

Besöksnäring i världsklass

STUA är ett bolag som ägs av bolagets medarbetare, privatpersoner, privata företag, de nio kommunerna i Sörmlands län och Region Sörmland.

Vår styrelse har en bred kompetens och representerar olika verksamheter inom näringslivet och det offentliga. De arbetar för att utveckla och skapa förutsättningar för en stark, attraktiv besöksnäring i världsklass i vår region.

Annika Edetun Lahtinen

Styrelseledamot

Mattias Hansson

Styrelseledamot

Fredrik Åström

Styrelseledamot

Åsa Öberg

Styrelseordförande

Anna Bergström

Styrelseledamot

Valberedning

Timmy Cox, Mariefred
Vald t o m stämma 2020 

Annika Forsgren, Trosa
Vald t o m stämma 2020

Revisor

Anders Thim, Eskilstuna
Vald t o m stämma 2021