Styrelse & Aktieägare

Besöksnäring i världsklass

STUA är ett bolag som ägs av bolagets medarbetare, privatpersoner, privata företag, de nio kommunerna i Sörmlands län och Landstinget Sörmland.

Vår styrelse har en bred kompetens och representerar olika verksamheter inom näringslivet och det offentliga. De arbetar för att utveckla och skapa förutsättningar för en stark, attraktiv besöksnäring i världsklass i vår region.

Annika Edetun Lahtinen

Styrelseledamot

Göran Forssberg

Styrelseledamot

Fredrik Åström

Styrelseledamot

Åsa Öberg

Styrelseledamot

Urban Wallin

Styrelseordförande

Valberedning

Timmy Cox, Mariefred
Vald t o m stämma 2018 

Irja Hökås, Eskilstuna
Vald t o m stämma 2018

Revisor

Anders Thim, Eskilstuna
Vald t o m stämma 2021