Vi är STUA

Vi utvecklar besöksnäringen

Vi är med och gör platser till besöksmål, regioner till destinationer och besöksnäringsföretag till exportföretag. Vi utvecklar idéer, lägger strategier och levererar underlag för att beslut som gynnar besöksnäringen ska fattas. Därefter arbetar vi fokuserat tillsammans med näringen, kommuner och regioner för att förverkliga dem.

Vi följer inte besöksnäringens utveckling på håll. Vi är med vid varje steg den tar för att underlätta för företag att växa, skapa fler arbetstillfällen och få städer och regioner att utvecklas. För att lyckas arbetar vi strategiskt och operativt inom tre områden: destinationsutveckling, affärsutveckling och marknadsutveckling.

STUA

Nyfikna. Sedan barnsben.

På STUA drivs vi av nyfikenhet. Vi vill ständigt lära oss mer och utvecklas tillsammans med våra kunder. Det har vi också gjort sedan vi startade för över 20 år sedan. Men trots det finns det alltid nya platser att upptäcka och nya människor att möta. Vår nyfikenhet håller i sig.

Vi har alla haft en nästintill osund längtan till att jobba med det vi gör – ända sedan barnsben. Frågan ”Vad ska du bli när du blir stor?” har vi väl alla ställt, men få förväntar sig svaret ”- Destinationsutvecklare”. Vi tycker att man borde få det svaret oftare.

Att jobba med det vi gör; att hjälpa företag, kommuner och destinationer att utvecklas och få fler människor att upptäcka något nytt är verkligen det man vill göra när man blir stor.

Ola
Ola L Nilsson

VD

0155-222774
ola@stua.se

Pernilla
Pernilla Nordström

Processledare – Destinationsutveckling

0155-222773
pernilla@stua.se

Henrik
Henrik Steberg

Verksamhetskoordinator – Destinationsutveckling

0155-222772
henrik@stua.se

Åsa
Åsa Malmqvist

Projektledare – Internationell marknadsutveckling

0155-222775
asa@stua.se

Torbjörn Kock

Projektledning – Produktutveckling

0155-222776
torbjorn@stua.se

Henric Johansson

Digital Koordinator

0155-222777
henric@stua.se

Vad kan vi hjälpa dig med?

Destinationsutveckling
 • Strategier
 • Projektledning
 • Översiktsplanering
 • Hållbarhetsutveckling
 • Paketering
Affärsutveckling
 • Studieresor
 • Strategier
 • Affärsplaner
 • Produktutveckling
 • Paketering
Marknadsutveckling
 • Kommunikation
 • Pressbearbetning
 • Omvärldsbevakning
 • Visningsresor
 • Digitalisering
Destinationsutveckling
 • Strategier
 • Projektledning
 • Översiktsplanering
 • Hållbarhetsutveckling
 • Paketering
Affärsutveckling
 • Studieresor
 • Strategier
 • Affärsplaner
 • Produktutveckling
 • Paketering
Marknadsutveckling
 • Kommunikation
 • Pressbearbetning
 • Omvärldsbevakning
 • Visningsresor
 • Digitalisering
STUA-2
STUA-10
STUA-3
STUA-1
STUA-8
STUA-2
STUA-kontoret-17
STUA-12
STUA-6
STUA-kontoret-16

STUA är ett bolag som ägs av privata företag, kommunerna i Sörmland och Landstinget Sörmland samt privatpersoner och bolagets medarbetare.

Styrelse & aktieägare