Stolt Mat i Sörmland

Nu tas nästa steg i att förverkliga Sörmlands matstrategi. Projektet samfinansieras av Länsstyrelsen i Södermanland, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Sparbank och Sparbanken Rekarne AB. Styrgruppen för Stolt mat i Sörmland: projektledare Bengt Jansson, landshövding Liselott Hagberg, Ola Nilsson vid Sörmlands turismutveckling (adjungerad), Viking Jonsson vid Regionförbundet Sörmland, Hans Kindahl från Sparbanken Rekarne och Lennart Larsson från Sörmlands sparbank.

Uppdraget för den nye projektledaren, Bengt Jansson, blir att arbeta som samverkanskoordinator för att utveckla konceptet ”Stolt mat i Sörmland”. Det innebär att projektledaren ska:

  • Koordinera olika mataktiviteter i länet och se till att det sker ytterligare insatser, vilka till stora delar ska drivas och genomföras av mataktörer i länet.
  • Samla till en gemensam agenda kring den sörmländska maten för att öka länets attraktionskraft.
  • Skapa produktiva, innovativa mötesplatser för hela matbranschen.

 I visionen för matstrategin står följande:

  • I Sörmland tar vi på ett medvetet sätt tillvara på matens alla möjligheter.
  • Vi förädlar, säljer och äter allt mer sörmländsk mat.
  • Vi är stolta över vår matkultur som bidrar till ett godare liv för länets invånare, matproducenter, krögare och besökare.

För mer information om projektet, kontakta projektledaren Bengt Jansson: e-post: bengt.jansson@spiderevent.se, tel. 070-598 05 55.  

Här hittar du strategin!

Stolt Mat

Leave a Reply