Paketera mera! Tjäna mer!

Idag träffas deltagarna i projektet Open Doors  på Öster Malma. Under dagen kommer Håkan Gyllbring från Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB kommer att  guida deltagarna  genom hela Paketeringsprocessen från idé till prissättning. Syftet är att få deltagarna att förstå hur man kan tjäna mer genom att förädla och paketera sina egna produkter och att paketera ihop med andra. Att paketera är också ett sätt att få en mer konkurrenskraftig  produkt som gör att kunden väljer just ditt besöksmål/anläggning. Konkurrenskraftiga paketarrangemang är en förutsättning för att expandera på en utländsk marknad.

Vill du veta mer om projektet “Open Doors – internationell affärsutveckling för regional konkurrenskraft” hör av dig till Mickan på mickan@stua.se eller 0155 22 27 72.

Leave a Reply