På studieresa till Europaparlamentet

Just nu är Ola i Bryssel, tillsammans med ca 10 andra regioner i Sverige och på agendan idag finns bl a:

Möte med turismnätverket NECSTOUR, för att få information om nätverket och vilka frågor som prioriteras

Möte med Europaparlamentets utskott för transport och turism om vad de jobbar med för närvarande och vad som prioriteras härnäst

Sveriges näringspolitiska råd med ansvar för turismfrågorna kommer också att besökas.

Imorgon ska även ett första möte med EU-kommissionen genomföras, för att få mer information om hur de arbetar med turismfrågor och vad som prioriteras framöver.

Ett möte med kommissionen som arbetar med hållbar turism står också på morgondagens agenda.

Leave a Reply