På studieresa med sörmländska företag

Idag är andra dagen på studieresan vars syfte är att deltagarna ska få se hur andra gör, få inspiration och möte företagare från andra delar av landet. Igår mötte vi Bengt på Torpa Gård utanför Borensberg i östergötland som berättade om hur han byggt upp sin verksamhet, hur han samarbetar med andra för att nå sina mål.

Vi var även på Kleva Gruva utanför Holsbybrunn där ägaren har byggt upp en verksamhet kring en nedlagd gruva. Idag väntar guldvaskning hos Småland Guld AB där Rolf Guldström berättar om sin verksamhet, det blir även en tur med hundspann hos Nystedt Husky & natur utanför Habo och kvällen tillbringar vi hos Sjötorps Upplevelsecenter där Göta kanal mynnar ut i Vänern. Här ska vi få vara testpiloter för en ny upplevelse – löjromssafari. Imorgon fortsätter vi utmed Göta Kanal till Norrqvarn där ett fd hamnmagasin numera tjänstgör som hotell och restaurang.

Vid varje stopp får vi möta inspirerande företagare som berättar hur de byggt upp sin verksamhet. Vid hemkomsten är tanken att de här dagarna har gett upphov till nya idéer förutom att deltagarna har lärt känna varandra, vet mer om varandras verksamheter och förhoppningsvis även hittat sätt att samarbeta på i framtiden.EUlogo

business_boost

Leave a Reply