På gång på STUA

Under sommaren har ett intensivt arbete pågått på STUA för att planera nästa steg för att ta position som Sveriges Slottsdestination på utvalda internationella marknader. Fler aktiviteter för att nå dit kommer att startas upp under hösten. Följ gärna vårt arbete via våra kanaler; bloggen, Facebook, Twitter, LinkedIn.

Mickan_profil

Mickan Flink arbetar fr o m 1 augusti 50 % och hennes huvudsakliga arbetsuppgift blir att vara intern koordinator på STUA. Mickan kommer att internt koordinera olika uppdrag, som vi på STUA arbetar med och förlägger merparten av sin arbetstid på kontoret i Nyköping.

Johan_profil

Johan Borgstedt är åter den 31 augusti efter sin föräldraledighet och fortsätter att arbeta som Processledare för Destinationsutveckling Sörmland. Johan har ansvar att tillsammans med aktörerna inom besöksnäringen arbeta med exportmognad och att utveckla Sörmland till Sveriges Slottsdestination.

Pernilla_profil

Pernilla Nordström är ansvarig för kommunikation och har det övergripande ansvaret för kommersiella internationella marknadsinsatser, t ex PR- och B2B-samarbeten.

Åsa_profil

Åsa Malmqvist är ansvarig för VisitSörmland och den fortsatta utvecklingen, med större fokus mot att anpassa budskapet för att locka fler utländska besökare. Åsa arbetar även med flera kommersiella uppdrag kopplade till VisitSörmland.

Ola

Ola Lindgren Nilsson är vd och fortsätter att tillsammans med medarbetare, ägare, styrelse och samarbetspartners utveckla bolaget långsiktigt mot resan att bli en förebild inom destinationsutveckling. Ola är även ansvarig för Skavsta Access och omvärldsbevakning/nätverk inom besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt.

Vill du komma i kontakt med oss, hittar du våra kontaktuppgifter här: https://www.stua.se/om-oss/medarbetare/

Fortsatt trevlig sensommar!
önskar STUA – utvecklar besöksnäringen!

Leave a Reply