Organisationsnytt från STUA januari 2016

STUA är ett aktiebolag som ägs av privata företag, länets kommuner och landsting, privatpersoner och bolagets medarbetare. STUA utför finansierade uppdrag inom Destinations-, Affärs- och Marknadsutveckling.

Fr o m 1 januari 2016 sker några förändringar i vår organisation. 

Mickan Flink arbetar 50 % och kommer den 30 april att gå i pension. Mickans återstående arbetstid läggs på kontoret i Nyköping och fokuserar enbart på överlämning internt.

SAVE THE DATE! Välkommen på avtackningsmingel för Mickan den 21 april kl 15.00 på vårt kontor i Nyköping (adress nedan). Anmäl dig via stua@stua.se 

Pernilla Nordström är processledare för Destinationsutveckling Sörmland med ansvar att tillsammans med aktörerna inom besöksnäringen arbeta med exportmognad och att utveckla Sörmland till Sveriges Slottsdestination. Pernilla har också det övergripande ansvaret för kommersiella internationella marknadsinsatser, t ex PR- och B2B-samarbeten.

Johan Borgstedt arbetar som Processledare för området Affärsutveckling. Johan har ansvar för att driva affärsutveckling för företag eller projektinriktad utveckling för att förbättra processer och affärsområden. Ett exempel på projekt är Broom, som syftar till att ge mindre boendeanläggningar samma förutsättningar till affärsutveckling som större inom områdena gästnöjdhet, marknadsdata och statistik.

Åsa Malmqvist är Processledare inom området Marknadsutveckling, som bl a innefattar ansvar för VisitSörmland och den fortsatta utvecklingen tillsammans med våra samarbetspartners. Under 2016 med större fokus mot att anpassa budskapet för att locka fler utländska besökare till regionen och våra kunder. Åsa arbetar även med flera kommersiella uppdrag kopplade till VisitSörmland.

Ola Lindgren Nilsson är vd och fortsätter att tillsammans med medarbetare, ägare, styrelse och samarbetspartners utveckla bolaget långsiktigt mot resan att bli en förebild inom destinationsutveckling. Ola är även ansvarig för Skavsta Access och omvärldsbevakning/nätverk inom besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt.

Har du frågor, kontakta gärna: Ola Lindgren Nilsson, VD STUA, Tel/mobil: +46 (0)155 22 27 74, ola@stua.se

Leave a Reply