Ola i styrelsen för Svensk Turism AB

Idag valdes Ola Lindgren Nilsson, vd STUA, in i styrelsen för Svensk Turism AB. Ola sitter på mandat från de regionala turismorganisationerna i Sverige genom Nätverket regional turism.

Svensk Turism AB som ägs av svenska besöksnäringens intressenter, är hälftenägare av VisitSweden AB. Den andra hälftenägaren är den svenska staten genom näringsdepartementet.

Svensk Turism AB:s uppgifter är att

a)      Förvalta ägandet i VisitSweden AB

b)      Vara huvudman för programmet ”Strategi för besöksnäringen”

c)      Vara forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling

d)      Vara arrangör av Svensk Besöksnäringskongress

Läs mer på: 

www.Svenskturism.se;

www.Visitsweden.se;

Nätverket regional turism:

Utgörs av förtroendevalda ledamöter och ledande tjänstemän med ansvar för regional turism och varierar från regionala turistorganisationer med olika ägarkonstellationer till kanslifunktioner inom regionala samverkansorgan samt delar av regionala förvaltningar. Inriktningen för nätverket är att lyfta fram näringspolitiska frågor, turismens status som näring och dess roll för regional utveckling. Den politiska kopplingen och nätverkets roll som kontaktyta för förtroendevalda ledamöter med regionala uppdrag har särskilt markerats.

Leave a Reply