Ökning av gästnätter i Sörmland med 10 % i augusti 2013

I augusti var antalet gästnätter 157 000 vid samtliga turistboenden i Sörmland, vilket var en ökning med 10 % från 2012. Gästnätterna i hela Sverige ökade med 1 % och i Stockholm-Mälarregionen ökade de med 4 %. De svenska besökarnas gästnätter i Sörmland ökade med 8 % och de utländska besökarnas ökade med 20 %. I hela Stockholm-Mälarregionen var motsvarande förändringar + 4 % respektive + 4 % och i hela landet + 2 % respektive – 0 %.

Boendeformer
Hotellens gästnätter uppgick i augusti 2013 till 66 900 i Sörmland, vilket var en ökning med 8 % sedan augusti 2012. Av allt kommersiellt boende gjordes under augusti i år 43 % i hotell. Stugbyarnas övernattningar ökade i augusti, liksom vandrarhemmens, campingens och övernattningarna i förmedlade stugor och lägenheter.

Hotell, rumsbeläggning och logiintäkt
I augusti 2013 låg rumsbeläggningen på hotellen i Södermanlands län på 49 %. Totalt för hela Sverige var rumsbeläggningen 57 %. Jämfört med augusti 2012 ökade rumsbeläggningen i Sörmland med 2 procentenheter. I hela Sverige var beläggningen oförändrad. Jämfört med augusti 2012 ökade logiintäkten per disponibelt rum i Sörmland med 4 %. Förändringen i hela landet var en minskning med 2 %. Logiintäkten per belagt rum minskade med 2 % i Sörmland, liksom i hela landet.

I augusti 2013 gjordes 32 % av hotellens övernattningar i Sörmland av affärsresenärer. Konferensgästernas andel var 16 %. Övriga turister (grupp- och fritidsresenärer) svarade för 52 %. Jämfört med augusti 2012 minskade andelen affärsresenärer med 7 procentenheter. Konferensgästernas andel ökade med 1 procentenhet. Övriga gruppers andel ökade med 6 procentenheter.

Utländska gästnätter
Av utländska gästnätter stod tyskarna för den största andelen. Ca 10 000 tyska gästnätter av totalt 23 703 utländska gästnätter, gjordes i Sörmland i augusti, vilket är en ökning från 2012 med 53 %. Övriga länder som stod för högst andel gästnätter från utlandet i augusti var: Italien, Storbritannien, Norge och Nederländerna.

Sommarresultat
Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och i privata stugor/lägenheter i Sörmland uppgick till 480 000 under juni-augusti i år. Sedan år 2012 ökade antalet gästnätter i juni-augusti i Sörmland med 4 %. I Stockholm-Mälarregionen ökade gästnätterna med 2 %. I Sverige minskade de med 1 %.

Källa: SCB och Tillväxtverket

Sommarturismen

Leave a Reply