Nytt tillgänglighetskrav kan införas 2012

Tidningen Restauratören skrev i vecka 37 att: “En ny bestämmelse i diskrimineringslagen skulle innebära en rejäl skärpning när det gäller tillgänglighetsanpassning. Bestämmelsen föreslås börja gälla den 1 juli 2012. Om lagen om tillgänglighet blir verklighet får den stora konsekvenser för branschen. Om inte person med funktionsnedsättning inte kan besöka ditt hotell eller din restaurang kan du tvingas betala höga summor i ersättning.

Idag finns redan krav om tillgänglighet i plan- och bygglagen, men de gäller bara vid om- och nybyggnader. Det nya lagförslaget gäller alla befintliga byggnader och åtgärder som kan bli nödvändiga är t ex att installera ramper, ha tekniska hjälpmedel för lyft, förbättra belysning, bredda öppningar samt översyn av allergiframkallande produkter”.

Mer information lär komma om detta. Vi håller våra ögon och öron öppna!
Mickan, Ola & Pernilla

Leave a Reply