Med kreativitet som affärsidé

Den 21 september har projektet KRUT  – Kreativ Utveckling del 1 av 2 seminarier för dig som är företagare inom den kreativa sektorn. Det andra tillfället är 14 oktober och båda seminarierna genomförs mellan kl 13.00 och 16.30 på Munktell Science park, Portgatan 3. Mer information och anmälan här.

Leave a Reply