DESTINATIONSUTVECKLING

Tillsammans med regioner och kommuner och besöksnäringens aktörer utvecklar vi platser till att bli destinationer.

Att skapa en destination handlar om att förstå besökare. Utifrån gedigen omvärldsanalys kan man sedan lyfta det unika med varje plats. Destinationsutvecklingsarbete är långsiktigt och tålamodskrävande men man ser också snabba resultat. När vi utvecklar destinationer hjälper vi inte bara till att skapa en nyfikenhet hos besökare och en tydlig strategi för hur en region ska kommunicera sina kärnvärden. På resans gång byggs också en stark relation och förståelse mellan myndigheter, kommuner och aktörer inom besöksnäringen.

Vi leder i dag arbetet med destinationsutvecklingen i Sörmland. Ett arbete vi lett sedan 2013. Här arbetar vi affärsinriktat för att lyfta näringens aktörer till att skapa hållbara och exportmogna produkter. Vi bevakar omvärlden och skapar därmed nya möjligheter.

Läs mer om vårt arbete med Destinationsutveckling Sörmland. Eller kontakta Pernilla om ni vill få input till hur vi kan utveckla er plats till en attraktiv destination.

Pernilla Nordström

Destinationsutveckling

0155-222773
pernilla@stua.se

AFFÄRSUTVECKLING

Vi erbjuder affärsutveckling för företag som behöver utvecklas och ta nya djärva steg framåt.

Vi erbjuder övergripande affärsutveckling för hela företaget eller projektinriktad utveckling för att förbättra enskilda processer eller affärsområden.

På STUA har vi gedigen erfarenhet av att hjälpa besöksnäringen att lägga upp nya affärsplaner, skapa övergripande produktutveckling, strategier och paketeringar. Bland våra kunder inom affärsutveckling märks allt från hotell och boendeanläggningar till enskilda aktörer inom naturturism.

Då varje kund är unik och förutsättningarna varierar jobbar vi fram uppdraget tillsammans med kunden. Vi hjälper våra kunder att utveckla produkter och idéer som gör att de kan konkurrera på den nationella och internationella marknaden. Vi har även anlitats som ledningsstöd för verksamhetschefer, för att bidra till ett starkare strategiskt fokus och bättre lönsamhet.

Ola L Nilsson

VD

0155-222774
ola@stua.se

MARKNADSUTVECKLING

Vi kan hjälpa dig att sälja in dina upplevelser till svenska och internationella besökare.

Vi erbjuder marknadsutveckling för företag, kommuner och destinationer med målet att öka antal besökare och deras konsumtion. Vi erbjuder produktutveckling och kommunicerar utbudet mot valda marknader.

För en kund kan det handla om att se över möjligheterna att digitalisera delar av sin försäljning, för en annan att skapa attraktiva produkter som når ut till gäster i Tyskland, England eller kanske Kina och för en tredje kanske det är arbete med pressbearbetning eller visningsresor som ger störst effekt.

Vi arbetar med att sälja in upplevelser mot olika marknader både direkt mot konsument, men även mot utländsk internationell press och mot researrangörer återförsäljare. Oavsett om du vill uppnå ett kort- eller långsiktigt säljmål, kan vi hjälpa dig att sätta samman en effektiv mix för att nå fler kunder.

Driver du en verksamhet i Stockholmsregionen och vill ta del av den växande turismen erbjuder vi vårt säljkoncept Stockholm Country Break. Ett sätt att få besökare i Stockholm att uppleva mer än bara staden när de besöker Sverige.

Åsa Malmqvist

Marknadsutveckling

0155-222775
asa@stua.se