En hälsning från Mickan

Härom veckan tackade vi av Mickan Flink, som går i pension. Tack alla som kom hit och tackade av Mickan eller på annat sätt hörde av sig i samband med detta. Mickan har skrivit en hälsning:

”Tiden går fort när man har roligt” är ett klassiskt utryck men oh så sant. Hur kan snart tolv år ha gått sedan jag fick mitt första vikariat på Sörmlandsturism, som det då hette?

Sörmland har förändrats, synen på besöksnäringen, det ordet fanns inte när jag började, har förändrats, arbetet har förändrats tack vare att vårt uppdrag förändrats. Det har varit nya utmaningar hela tiden och då har jag haft roligt och tiden har gått alldeles för fort.

I en expansiv och ny bransch flödar ofta idéerna, kollegor på hemmaplan, runt om i landet och utomlands inspirerar. Seminarier, workshops, fackpress ger omvärldsbevakning. Det är då varken tid eller resurser räcker till för att göra allt det man vill, vilket många gånger gjort att man känt sig otillräcklig.

Engagemanget och stoltheten hos er i branschen i Sörmland har gjort att det alltid varit roligt och spännande att gå till arbetet, ingen dag har varit den andra lik och det har varit inspirerande och utmanande.

En av de största utmaningarna har varit att få till samarbeten. Det är min bestämda uppfattning att det alltid kommer ut något bra av att samarbeta och se varandra som en tillgång istället för som konkurrenter. Besökaren som söker en upplevelse ser inga gränser så mer samarbete företag emellan och över kommungränser – tillsammans blir Sörmland en stark destination. Det är tillsammans vi har både insjö och skärgård, landsbygd och stad, slott och koja. Låt oss ta vara på dessa våra styrkor och tillgångar. Det ger en mer innehållsrik vardag till oss som bor här och en spännande destination att upptäcka för besökaren antingen de kommer från Sverige eller från utlandet.

Lycka till alla ni som arbetar för att Sörmland ska bli en av Sveriges främsta destinationer.

Mickan Flink

Leave a Reply