Destinationen Sverige – mer modern än konkurrenterna

Utländska besökare tycker att Sverige sticker ut för modernitet och bra shopping. Även design och barnvänlighet är starka profilområden för resmålet Sverige i jämförelse med andra länder. Det framkommer i VisitSwedens undersökning om hur Sverige utmärker sig jämfört med konkurrentdestinationer som Danmark, Norge, Finland och Kanada. 

VisitSweden har låtit potentiella resenärer i Europa jämföra Sverige med naturrika destinationer som Kanada, Norge, Finland och Danmark. Resultatet visar att Sverige, trots att länderna i grunden upplevs som likvärdiga, ofta anses vara modernare och barnvänligare och erbjuder bättre shopping än de andra länderna. Sverige är också framträdande för design och hälsosam livsstil. Däremot sticker Sverige inte ut från de andra länderna när det gäller exempelvis naturupplevelser eller innovation, även om Sverige i sig har en stark naturprofil.

I vissa länder har Sverige en tydligare profil än i andra. Resenärer från Finland förknippar Sverige markant oftare med modernitet än de andra destinationerna. Italienare och spanjorer kopplar Sverige till nytänkande, fransmän, holländare och ryssar tänker på hälsosam livsstil och britterna på design. Det är tydligt att resenärer från Danmark och Norge främst förknippar Sverige med shopping. Däremot tycker amerikaner, tyskar och spanjorer att Sverige inte sticker ut så mycket mot de andra undersökta destinationerna.

–  Sverige som destination är starkt på flera områden, men vi har en tuff konkurrens när det gäller att särskilja oss mot länder med liknande utbud, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden, i ett pressmeddelande. Därför kommer det bli än viktigare att genomföra flera större och marknadsövergripande Sverigekampanjer, för att verkligen nå fram till resenärerna. Detta kommer kräva mer resurser, men också att vi fortsätter att jobba smart och kostnadseffektivt med digitala kampanjer och i sociala medier.

Läs mer i VisitSwedens pressmeddelande här

Leave a Reply