Checklista gör det enklare att starta restaurang

Checklistan lanserades 25 maj på verksamt.se och bakom projektet Serverat ligger SKL, Tillväxtverket och Bolagsverket. Tanken är att den som vill öppna restaurang, kafé eller gatukök ska få en bra start. Kristina Ljungdahl är projektledare på Tillväxtverket och hon ser lösningen som ett sätt att samordna den information som krävs. Checklistan ska underlätta för företagare. Restaurangbranschen är en av de krångligaste branscherna, det krävs mängder av tillstånd och många myndigheter är inblandade. Checklistan är ett första steg mot att presentera information och samordna myndighetsvärlden.

Baserat på vad användaren kryssar i får man fram en lista som presenterar vem man ska kontakta och vilka tillstånd som är aktuella. Här ser personen dessutom i vilken ordning det ska ske, det är ju viktigt att inte ånga på med serveringstillståndet innan man har registrerat ett företag, till exempel. Genom hela arbetet med att ta fram lösningen har företagare varit involverade och responsen har varit god.

Nästa steg i arbetet är att –det ska bli enklare att ansöka om tillstånd, man vill i projektet koppla på smarta e-tjänster för samtliga tillstånd och aktiviteter som man behöver genomföra.

Du hittar checklistan på verksamt.se

Leave a Reply