Turismutveckling

Nyföretagande

Idag ägnas en stor del av dagen åt Nyföretagande. Hur kan vi arbeta för att få fler nya företag? Vi behöver fler nya företag och därför så är jag engagerad i Nyföretagarcentrum…