Turismutveckling

Vi är tillbaka

Intensiva perioder med mycket resande, möten och utåtriktat verksamhet gör att man någon gång måste krypa in på kontoret och gå igenom “högarna” av administrativt arbete och för att planera. Vi på…