Stolt Mat i Sörmland

Regeringen och SKL samarbetar för enklare restaurangföretagande med digitala tjänster

Den 11 februari,vid regeringssammanträdet, togs beslutet om att underteckna en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för ett enklare företagande med hjälp av nya gemensamma nationella digitala lösningar. Inledningsvis inriktas arbetet mot restaurangbranschen…

Thomasgymnasiet i Strängnäs satsar på måltidsbranschen

Som svar på branschens behov gör Thomasgymnasiet en ny ambitiös satsning med direkt koppling till måltidsbranschen. Ett nytt restaurangprogram Culinary Craft (enligt Skolverkets benämning Restaurang & Livsmedel) kommer att växa fram med…

VisitaAkademin har platser kvar på höstens utbildningar

VisitaAkademin erbjuder utbildningar för alla som arbetar inom svensk besöksnäring. Kurserna pågår till första advent och det finns platser kvar på flera av höstens kurser. Urval kommande kurser & utbildningar: Hållbarhet, Stockholm…