Stockholm Country Break

Vill du öka din försäljning via digitala kanaler internationellt?

Den 30 mars är det dags för uppstartsseminarium i satsningen för att öka besöksnäringens närvaro & försäljning via digitala kanaler internationellt, “Digital destinationsutveckling“. Nu är programmet uppdaterat med nya programpunkter. Aktiviteten vänder…