Omvärld

Månadens gäst är Henrik Wester

Henrik Wester är turismutvecklare på Västmanlands Kommuner och Landsting och har sedan 2006 arbetat med att utveckla besöksnäringen i Stockholm-Mälardalsregionen. Henrik är Innovationsvetare och har tidigare bland annat arbetat med idé- affärsutveckling…