Omvärld

Följ med på studieresa till Röros – världens bästa destination på hållbar turism 2014

STUA i samarbete med Stolt mat i Sörmland, Nyköpings kommun, Sparbanksstiftelsen Rekarne och Sörmlands Sparbank genomför 15-18 november en studieresa till Röros, som en del i projektet “Maten som en reseanledning &…