Omvärld

Inbjudan omvärldsseminarium 19 oktober “Framtidens resande”

Seminariet handlar om trender och omvärldsfaktorer som påverkar besöksnäringen. Turismindustrin står inför viktiga utmaningar och möjligheter framöver. Automation, ökande innovationstakt, delningsekonomi och hållbarhetskrav. Hur kommer omvärldsförändringarna påverka turismens olika aktörer, t.ex. destinationer, transportörer,…

Detta lockar tyskarna till Sörmland – anmäl dig nu till marknadsdag Tyskland 21 oktober

Drömmen om Sverige – detta lockar tyskarna att resa till Sverige & Sörmland Helene Berg, VisitSwedens chef för Centraleuropa   Så jobbar vi gemensamt i Sörmland för att locka fler tyska besökare STUA berättar…

Följ med på studieresa till Röros – världens bästa destination på hållbar turism 2014

STUA i samarbete med Stolt mat i Sörmland, Nyköpings kommun, Sparbanksstiftelsen Rekarne och Sörmlands Sparbank genomför 15-18 november en studieresa till Röros, som en del i projektet “Maten som en reseanledning &…