Besöksnäringen – stor tillväxtpotential!

Den svenska besöknäringen har mer än fördubblats sedan 1995. 2008 omsatte den 244 miljarder kronor, vilket är 2,86 % av bruttonationalprodukten. Utvecklingen framåt pekar mot att besöksnäringen omsätter ca 450 miljarder om tio år och syselsätter då ca 210 000 årsverken. Antalet årsverken inom besöksnäringen har under perioden 1995-2008 ökat från ca 45 000 till 147 000. Under perioden 2005-2009 ökade sysselsättningen med 35 %. Det ska jämföras med att den totala sysselsättningen i landet under samma period ökade med 4 %.

Besöksnäringen har stor betydelse för att hjälpa ungdomar och personer med invandrarbakgrund in på arbetsmarknaden. 18 % av de sysselsatta inom de turistintensiva branscherna är under 25 år.

TUI (Turismens utredningsinstitut) menar att vad som behövs för att nå målet med 60 000 nya jobb under de kommande tio åren är:

– Mer resurser från privata och offentliga aktörer för att utveckla svensk besöksnäring.
– En generell höjning av kvalitet och service på det turistiskt utbudet – främst utanför storstäderna.
– Förbättrad tillgänglighet, främst genom goda flygförbindelser och infrastrukturinvesteringar.
– Sverige behöver utveckla fler reseanledningar i form av attraktioner, aktiviteter och besöksmål.
– Det finns ett behov av ökad proffessionalism, främst utanför storstäderna.

Artikeln “60 000 nya turismjobb” publicerades i sin helhet i Dagens Industri måndag 13 september.

Leave a Reply