Besöksnäringen skapar nya jobb och tillväxt

Besöksnäringen i Sörmland fortsätter att skapa nya arbetstillfällen som bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning. Det framgår av utvärderingen av det regionala turismuppdraget som nyligen avslutats.

Syftet med utvärderingen är att se vilka effekter och resultat som insatserna på det regionala turismuppdraget lett till, med särskilt fokus på destinationsutvecklingen.

På frågan om Regionförbundet Sörmland, som är ytterst ansvarig för besöksnäringen i länet, får nytta för pengarna är det otvetydiga svaret att insatta medel bidrar till besöksnäringens positiva utveckling.

Och det tydliga budskapet från intervjuerna, som utvärderingen grundar sig på, är att fortsätta satsningen samt att hålla i och hålla ut.

Kul att vårt operativa utförande av det regionala uppdraget uppmärksammas positivt! Läs mer på Regionförbundet Sörmlands sida 

Lämna en kommentar