“Besöksnäringen – en viktig del för regionens framtid” 3 september

Tillsammans med dig vill vi skapa en dag om besöksnäringens betydelse för regionens framtid. Ett tillfälle där politiker, tjänstemän & näringsliv möts för att bygga gemensam kunskap & hitta vägar för en fortsatt positiv utveckling av regionen.

Vi vill tillsammans öka kännedomen om:

Besöksnäringens omfattning, utveckling & potential
De nationella organisationerna & deras verksamheter
Utmaningarna besöksnäringen möter i lokalsamhället, nationellt & internationellt
De goda exemplen i regionen

Du är en viktig del av besöksnäringen och har en position som innebär att du har nycklar till en fortsatt utveckling av näringen.

Katrineholm, 3 september kl 14.30-18.30 

Save the date & anmäl dig redan nu till stua@stua.se

Hela inbjudan hittar du här 

 

Leave a Reply