Aktiviteter för utveckling av matupplevelser

Fem länsstyrelser runt Mälaren och Hjälmaren, det vill säga Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län, gör en satsning på företag som har boende, servering, gårdsbutik eller annan besöksverksamhet på landsbygden.

Satsningen kallas “Smakrik och blomstrande besöksnäring“. Aktiviteterna handlar bland annat om att lyfta matupplevelsen, få en effektivare försäljningsteknik och hur vi skapar en attraktiv utemiljö på besöksföretaget. Aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som är finansierat av EU och svenska staten.

Aktiviteter på gång
Företagsbesök på Forsby Kvarn Kafé med temat “Vi lyckas bättre om vi gör saker tillsammans”.
Företagsbesöket på Ostbiten & Ateljé Norrgården.
Kursen om Affärsutveckling av matupplevelser. Mer information och länkar.

Anmälan till nyhetsbrev om aktiviteter inom “Smakrik och blomstrande besöksnäring”

Leave a Reply