Stolt Mat i Sörmland

Samverkanskoordinator för att utveckla konceptet ”Stolt mat i Sörmland”.

KUND: Länsstyrelsen Södermanland, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Sparbank och Sparbanken Rekarne AB samt mataktörerna i Södermanlands län.

Här arbetar projektledaren Bengt Jansson med att projektleda och skapa produktiva och innovativa mötesplatser för hela matbranschen i länet. Målet är att samla till en gemensam agenda kring den sörmländska maten och att öka länets attraktionskraft. I uppdraget ingår även att se till att det sker ytterligare insatser inom bland annat kommunikation samt projektledning av olika mataktiviteter. Dessa aktiviteter drivs och genomförs till stora delar av mataktörer i länet.

I styrgruppen för projektet sitter förutom Bengt Jansson; landshövding Liselott Hagberg, Ola Nilsson, STUA (adjungerad), representant från Regionförbundet Sörmland, Hans Kindahl från Sparbanken Rekarne och Lennart Larsson från Sörmlands Sparbank.

Uppdrag: Stolt mat i Sörmland